Hur Stockholm har förändrats med åren

Stockholm är en stad med mycket historia. Poster på städer visar ofta både historiska och moderna detaljer. Staden anlades redan 1180-talet men grundades rent officiellt år 1252. Grundare anses ofta vara Birger Jarl då namnet återfinns på vissa dokument från den här tiden.

För den som vill uppleva historia finns många gamla byggnader att beskåda. Staden mellan broarna eller som stadsdelen idag heter, gamla stan, går det och strosa i många timmar. Här går det och se hur staden genom åren förändrats i jämförelse till de centrala delarna av staden.

Det finns här ett 30 tal byggnader som är skyddade på grund av sitt historiska värde. Några av de skyddade byggnaderna är Stockholm slott och Bondeska palatset. Staden ska ha funnits redan före år 1547 och från 1620-talet finns en karta som visar hur staden då såg ut.

Staden skyddades av en omgivande mur och var under sina tidiga år en väldigt lantlig del av Stockholm. Från början byggdes det i trä men under medeltiden övergick man till att bygga i tegel.

Att bege sig från de centrala och moderna delarna av Stockholm och ut till gamla stan kan verkligen kännas som att kliva bakåt i tiden. Gatorna, kvarteren och de omgivande byggnaderna gör det lätt och fantisera sig tillbaka. Gå på en stadsvandring tillsammans med en duktig guide och få möjlighet att lära ännu mer om detta fantastiska kvarter. Det finns hela tiden mycket mer och upptäcka.